Coğrafi Bilgi Sistemleri &

Doğal Afetler (CBS-DoğA)

2016 Etkinliği

Koordinatör

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)

Etkinlik Konusu

CBS'nin Taşkın ve Heyelan Tehlike Çalışmalarındaki Kullanımı

Etkinlik Tarihi

11-21 Temmuz 2016

Etkinlik Yeri

Fethiye (MUĞLA)

Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.), Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Tolga GÖRÜM(İstanbul Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR (İst. Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Uğur AVDAN(Anadolu Üniv.)

İçerik

2010 yılından buyana TÜBİTAK BİDEB destekleriyle gerçekleştirilen “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler” yaz okulunda Sel ve Taşkınların yanında Heyelan konuları üzerinde dersler ve eğitimler verilmiştir. Bu yıl taşkın ve tehlike çalışmaları için Muğla ilinin Fethiye ilçesinde 10 günlük eğitim verilmiştir. Daha önce TÜBİTAK’a verilen program çerçevesinde hareket edilerek yaz okulu, öğretim üyelerine ait dersler (CBS, Sel-Taşkın, Heyelan ve Tehlike analizi, Uzaktan Algılama ve İnsansız Hava Araçları üzerine), öğrencilerin taşkın ve heyelan tehlike gruplarına ayrılması, arazi çalışmaları, sunumlar ve sonuç raporların hazırlanmasından oluşan bir içeriğe sahip olmuştur. Bu yaz okuluyla, katılımcıların, başlıkla ilişkili olarak taşkın ve heyelan tehlike haritalarının üretilmesinin önemi ve ön çalışmalarının nasıl yapıldığı, bu çalışmaların CBS’de nasıl işlendiği, teorik olarak lisans düzeyinde görülen derslerin uygulamada nasıl gerçekleştirildiği, grup olarak çalışma kabiliyeti ve bunun önemi, arazi uygulamalarını, arazide yapılan çalışmaların büro ortamında nasıl CBS’ye veri olarak aktarıldığı ve bu verilerin sunumu gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe kazanması sağlanmıştır. Yaz okulu 10 günlük süre içinde başarıyla ve problemsiz tamamlanmıştır.

Destekleyen

Etkinlik, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.

Sonuç Raporu