Coğrafi Bilgi Sistemleri &

Doğal Afetler (CBS-DoğA)

Etkinlik Koordinatörü

Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR
Bursa Uludağ Üniversitesi,

Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 

Fiziki Coğrafya ABD
ozdemirh@uludag.edu.tr 

Etkinlik Eğitmenleri

gallery/hö

Prof. Dr. Serhat ZAMAN

Bursa Uludağ Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Beşeri Coğrafya ABD
serhatzaman@uludag.edu.tr

gallery/sz
gallery/s200_cihan.bayrakdar-1

Doç. Dr. Cihan BAYRAKDAR
İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 
Fiziki Coğrafya ABD 
cihanbyr@istanbul.edu.tr

gallery/tg

Doç. Dr. Tolga GÖRÜM

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 
tgorum@itu.edu.tr

gallery/fatih-2

Dr. Öğr. Üyesi M.Fatih DÖKER
Sakarya Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 
Beşeri Coğrafya ABD 
fdoker@sakarya.edu.tr