Coğrafi Bilgi Sistemleri &

Doğal Afetler (CBS-DoğA)

2015 Etkinliği

Koordinatör

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)

Etkinlik Konusu

CBS'nin Taşkın ve Heyelan Risk Çalışmalarındaki Kullanımı

Etkinlik Tarihi

1-10 Eylül 2015

Etkinlik Yeri

Bartın

Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.), Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Tolga GÖRÜM(İstanbul Üniv.), Yrd. Doç. Dr. Uğur AVDAN(Anadolu Üniv.)

İçerik

2010 yılından bu yana devam eden ve bu yıl altıncısı düzenlenen CBS ve Doğal Afetler yaz okulunda CBS'nin Sel- Taşkın ve Heyelan afetlerindeki kullanımları üzerine Bartın'da eğitim verilmiştir. 6 farklı üniversiteden katılımcı ve öğretim üyesinin bulunduğu etkinlik teorik dersler, uygulamalar, arazi çalışmaları ve rapor hazırlama şeklinde yapılmıştır.
Bu yaz okuluyla, katılımcıların, başlıkla ilişkili olarak taşkın ve heyelan risk çalışmalarının önemi ve ön çalışmalarının nasıl yapıldığı, bu çalışmaların CBS’de nasıl işlendiği, teorik olarak lisans düzeyinde görülen derslerin uygulamada nasıl gerçekleştirildiği, grup olarak çalışma kabiliyeti ve bunun önemi, arazi uygulamalarını, arazide yapılan çalışmaların büro ortamında nasıl CBS’ye veri olarak aktarıldığı ve bu verilerin sunumu gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe kazanması sağlanmıştır. Yaz okulu 9 günlük süre içinde başarıyla ve problemsiz tamamlanmıştır

Destekleyen

Etkinlik, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.

Sonuç Raporu