Coğrafi Bilgi Sistemleri &

Doğal Afetler (CBS-DoğA)

2014 Etkinliği

Koordinatör

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)

Etkinlik Konusu

CBS'nin Taşkın ve Heyelan Risk Çalışmalarındaki Kullanımı

Etkinlik Tarihi

27 Ağustos - 5 Eylül 2014

Etkinlik Yeri

Bartın

Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.), Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.), Dr. Tolga GÖRÜM(Yıldız Teknik Üniv.)

İçerik

2010 yılından buyana TÜBİTAK BİDEB destekleriyle gerçekleştirilen “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler” yaz okulunda Sel ve Taşkınların yanında Heyelan konuları üzerinde dersler ve eğitimler verilmiştir. Bu nedenle sel-taşkın ve heyelanların sıklıkla görüldüğü ülkemizin Batı Karadeniz bölümünde bulunan Bartın ili seçilmiştir. Bartın ilinde 9 gün boyunca çalışmaların aksamaması ve rahat bir şekilde yapılabilmesi için bir otelde konaklanılmıştır. Daha önce TÜBİTAK’a verilen program çerçevesinde hareket edilerek yaz okulu, öğretim üyelerine ait dersler (CBS, Sel-Taşkın, Heyelan ve Risk analizi üzerine), öğrencilerin değişik başlıklardaki çalışma gruplarına ayrılması, arazi çalışmaları, sunumlar ve sonuç raporların hazırlanmasından oluşan bir içeriğe sahip olmuştur.
Bu yaz okuluyla, katılımcıların, başlıkla ilişkili olarak taşkın ve heyelan risk çalışmalarının önemi ve ön çalışmalarının nasıl yapıldığı, bu çalışmaların CBS’de nasıl işlendiği, teorik olarak lisans düzeyinde görülen derslerin uygulamada nasıl gerçekleştirildiği, grup olarak çalışma kabiliyeti ve bunun önemi, arazi uygulamalarını, arazide yapılan çalışmaların büro ortamında nasıl CBS’ye veri olarak aktarıldığı ve bu verilerin sunumu gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe kazanması sağlanmıştır. Yaz okulu 9 günlük süre içinde başarıyla ve problemsiz tamamlanmıştır.

Destekleyen

Etkinlik, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.

Sonuç Raporu