Coğrafi Bilgi Sistemleri &

Doğal Afetler (CBS-DoğA)

2013 Yaz Okulu

Koordinatör

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)

Etkinlik Konusu

CBS'nin Taşkın ve Heyelan Risk Çalışmalarındaki Kullanımı

Etkinlik Tarihi

28 Haziran -7 Temmuz 2013

Etkinlik Yeri

Çaycuma (Zonguldak)

Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.) Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.) Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (İstanbul Üni.) Dr. Tolga GÖRÜM (Yıldız Teknik Üniv.).

İçerik

28 Haziran - 07 Temmuz 2013 tarihleri arasında Çaycuma’da (ZONGULDAK) düzenlenen “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Doğal Afetler” başlıklı Yaz Okulu’na İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Coğrafya Bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 2010 yılından buyana TÜBİTAK BİDEB destekleriyle gerçekleştirilen “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Doğal Afetler” yaz okulu, diğer yıllardan farklı olarak bu yılda Sel ve Taşkınların yanında Heyelan konuları üzerinde dersler ve eğitimler verilmiştir. Dolayısıyla hem sel-taşkınların hem de heyelanların sıklıkla meydana geldiği lokasyon seçilmesine dikkat edilmiş ve bu nedenle Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesi tercih edilmiştir. Çaycuma ilçesinde 10 gün boyunca çalışmaların aksamaması ve rahat bir şekilde yapılabilmesi için bir otelde konaklanılmıştır. Daha önce TÜBİTAK’a verilen program çerçevesinde hareket edilerek yaz okulu, öğretim üyelerine ait dersler (CBS ve Taşkın-Heyelan ve Risk analizi üzerine), öğrencilerin değişik başlıklardaki çalışma gruplarına ayrılması, arazi çalışmaları, sunumlar ve sonuç raporların hazırlanmasından oluşan bir içeriğe sahip olmuştur. Bu yaz okuluyla, katılımcıların, başlıkla ilişkili olarak taşkın ve heyelan risk çalışmalarının önemi ve ön çalışmalarının nasıl yapıldığı, bu çalışmaların CBS’de nasıl işlendiği, teorik olarak lisans düzeyinde görülen derslerin uygulamada nasıl gerçekleştirildiği, grup olarak çalışma kabiliyeti ve bunun önemi, arazi uygulamalarını, arazide yapılan çalışmaların büro ortamında nasıl CBS’ye veri olarak aktarıldığı ve bu verilerin sunumu gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe kazanması sağlanmıştır. Yaz okulu 10 günlük süre içinde başarıyla ve problemsiz tamamlanmış, yerel gazete ve televizyonda haber konusu olmuştur.

Destekleyen

Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.

Sonuç Raporu