Coğrafi Bilgi Sistemleri &

Doğal Afetler (CBS-DoğA)

2012 Yaz Okulu

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)

Etkinlik Konusu

CBS'nin Taşkın Risk Çalışmalarındaki Kullanımı

Etkinlik Tarihi

22 -30 Haziran 2012

Etkinlik Yeri

Köyceğiz (Muğla)

Öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.) Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.) Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL (İstanbul Üni.).

İçerik

22-30 Haziran 2012 tarihleri arasında Köyceğiz'de (Muğla) gerçekleştirilen yaz okulu, 6-7 Ocak 2012 tarihleri arasında Köyceğiz'de meydana gelen sel ve taşkınların araştırılması, 2011 yaz okulunda katılımcılar tarafından yapılan risk çalışmalarının sonuçlarının kontrolü üzerine yoğunlaşmıştır. Yaz okulu, İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yaz okulu, öğretim üyelerine ait dersler, öğrencilerin değişik başlıklardaki çalışma gruplarına ayrılması, arazi çalışmaları, sunumlar ve sonuç raporların hazırlanmasından oluşan bir içeriğe sahip olmuştur.

Bu yaz okulu çalışmasıyla coğrafya bölümü lisans öğrencileri, CBS, doğal afetler, risk ve risk analizleri, verilerin haritalanması, eski ve yeni çalışmaların karşılaştırılması konularında eğitim görmüş ve uygulama yapmıştır. Ayrıca öğreciler, CBS'de verilerin oluşturulması, araziden veri toplama, toplanan verilerin girilmesi, analizi ve çıktı haritaların hazırlanması ve sunumu gibi birçok uygulama yapma imkanı bulmuşlardır. Bütün bu işlemleri yaparken, grup çalışması ve gruplar arası etkileşimli çalışma kabiliyetlerinin geliştirilmesi konusunda gayret gösterilmiştir.

Destekleyen

Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.

Sonuç Raporu