Coğrafi Bilgi Sistemleri &

Doğal Afetler (CBS-DoğA)

2011 Yaz Okulu

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)

Etkinlik Konusu

CBS'nin Doğal Risk Çalışmalarındaki Kullanımı

Etkinlik Tarihi

25 Haziran -3 Temmuz 2011

Etkinlik Yeri

Köyceğiz (Muğla)

Öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üni.) Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAÇMAZ (Sakarya Üniv.) Yrd. Doç. Dr. M.Emin SÖNMEZ (Kilis 7 Aralık Üniv.).

İçerik

25 Haziran – 3 Temmuz 2011 tarihleri arasında Köyceğiz’de (MUĞLA) düzenlenen “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Doğal Afetler” başlıklı Yaz Okulu’na 4 farklı üniversiteden 25 lisans öğrencisi ve 3 öğretim üyesi ve 2 yardımcı personel olmak üzere toplamda 30 kişilik katılımla gerçekleştirilmiştir. Köyceğiz’de 9 günlük süre boyunca çalışmaların aksamaması ve rahat bir şekilde yapılabilmesi için bir otelde konaklanılmıştır. Yaz okulu, öğretim üyelerine ait dersler, öğrencilerin değişik başlıklardaki çalışma gruplarına ayrılması, arazi çalışmaları, sunumlar ve sonuç raporların hazırlanmasından oluşan bir içeriğe sahip olmuştur.

Bu yaz okuluyla, 25 lisans öğrencisinin, başlıkla ilişkili olarak doğal afetlere ait risk çalışmalarının önemi ve ön çalışmalarının nasıl yapıldığını, bu çalışmaların CBS de nasıl işlendiğini, teorik olarak gördüğü derslerin uygulamada nasıl gerçekleştirildiğini, grup olarak çalışma kabiliyetini, grup olarak birlikte birşeyler üretmenin önemini, arazi uygulamalarını, arazide yapılan çalışmaların büro ortamında nasıl CBS ye veri olarak aktarıldığını, bu verilerin sunumu gibi bir çok konuda tecrübe sahibi olması sağlanmıştır. Yaz okulu 9 günlük süre içinde başarıyla ve problemsiz tamamlanmış olup, bir yerel gazatede de haber konusu olmuştur.

Destekleyen

Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.

Sonuç Raporu