Coğrafi Bilgi Sistemleri &

Doğal Afetler (CBS-DoğA)

2010 Yaz Okulu

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.)

Etkinlik Konusu

CBS'nin Taşkın Risk Çalışmalarındaki Kullanımı

Etkinlik Tarihi

10-19 Haziran 2010

Etkinlik Yeri

Edirne - Tunca Nehri

Öğretim Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR (İstanbul Üniv.) Doç. Dr. Hüseyin TUROĞLU (İstanbul Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Musa ULUDAĞ (Trakya Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Cengiz AKBULAK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniv.).

İçerik

Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin jeomorfoloji, bitki örtüsü, arazi kullanımı, nüfus ve yerleşme ve tarihi-kültürel konularındaki uygulamalarını içermiştir. Öğrenciler adı geçen 5 konuda gruplara ayrılmış, arazi çalışmaları öncesi yapılan bilgilendirme derslerinden sonra 5 günü kapsayan grupların arazi çalışmaları ve akşamları sunumlar şeklinde devam etmiştir. Son gün yapılan çalışmaların toplu sunumları yapılmış, öğrencilerin değişik konular hakkında bilgi sahibi olma, GPS ile veri toplama, CBS ye veri aktarma, kısa sürede günlük yapılan çalışmaları hazırlama-raporlama ve sunma kabiliyetlerinin kazanılması açısından faydalı geçmiştir.

Destekleyen

Yaz Okulu, "TÜBİTAK 2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı"nca desteklenmiştir.

Sonuç Raporu