Coğrafi Bilgi Sistemleri &

Doğal Afetler (CBS-DoğA)

İletişim

Adres:

Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR
Bursa Uludağ Üniversitesi,

Fen-Edebiyat Fakültesi-Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

F Blok, Görükle, Nilüfer - Bursa
Telefon: +90 224 225 50 74
E-posta: ozdemirh@uludag.edu.tr 

İsim  
E-posta  
Mesaj  
Ekler